Algemeen

Bedrijven | Goede doelen | Maatschappelijke organisaties

 

U kunt bij Kids Moving the World terecht voor:

• Diverse programmalijnen waarbinnen u uw medewerkers kunt laten participeren als gastdocent. Dit kan ook uw eigen programma zijn;

• Het screenen en desgewenst aanpassen van uw lespakket of –programma;

• Het ontwikkelen van een lespakket of –programma naar uw wensen;

• Het aanbieden van uw lespakket of –programma aan ons scholennetwerk;

• Het trainen van uw scholenvoorlichters, medewerkers, vrijwilligers, etc; 

• Het uit handen nemen van uw backoffice: werving bij scholen, verzending

materialen en de training, begeleiding en matching van gastdocenten;

• Het vinden van gastdocenten voor uw lesprogramma.

 

Scholen

 

U kunt bij Kids Moving the World terecht voor:

• Lesprogramma's (inclusief gastdocent)

• Lespakketten

• Speciale projecten

 

Basisscholen kunnen bij Kids Moving the World terecht voor diverse educatieve programma’s. Deze zijn door of i.s.m. Kids Moving the World ontwikkeld of worden via het platform van Kids Moving the World aangeboden door andere organisaties. 

De programma’s die door of i.s.m. Kids Moving the World zijn ontwikkeld, sluiten goed aan bij de leerstof op de basisschool. Kids Moving the World maakt bij de ontwikkeling van lesprogramma’s gebruik van de expertise van educatieve adviseurs om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het curriculum van de scholen.

De modules worden kosteloos aangeboden aan basisscholen in Nederland. Scholen investeren tijd in een goede voorbereiding. Hiervoor ontvangen de scholen materialen van Kids Moving the World. Tijdens de gastlessen worden kinderen begeleid door een Game Guide en de leerkracht zelf.

De voorbereiding is speels, informatief en gericht op basisbegrippen. In de gastlessen moeten de kinderen deze begrippen echt toepassen en geven zij zelf concreet inhoud aan de geleerde begrippen. Een belangrijk onderdeel van de gastlessen is het coöperatief leren. Tijdens de gastlessen worden kinderen uitgedaagd om juist door interactie en samenwerking een opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.