Honger-Armoede

Landenmodules 5-8

Module Tanzania
Module Cambodja
Module Nicaragua

 

LESPROGRAMMA

Het lesprogramma bestaat uit een lespakket van drie voorbereidende lessen en een gastles. Er is een versie voor groep 5/6 en een versie voor groep 7/8. In het lespakket maken de leerlingen kennis met het dagelijks leven van kinderen in andere landen. Deze landen worden gekozen uit regio's met een voedselproblematiek. Scholen kunnen kiezen uit drie verschillende landen: Cambodja, Nicaragua en Tanzania. In het lesprogramma is gekozen voor een mondiale benadering waarbij meerdere aspecten van een samenleving worden bekeken. Uitgangspunt is hoe het dagelijks leven van kinderen er uitziet. Dit wordt voor groep 5/6 uitgewerkt op lokaal niveau (dorp) rondom thema's als school, thuissituatie, voedsel en spel. Voor groep 7/8 ligt het accent meer op een regio/ het land als geheel en staat het reizen door een land centraal. Het lespakket bestaat uit een handleiding en een leerlingenboekje.

De lessen worden steeds geïntroduceerd door een (vervolg)verhaal over een leeftijdgenootje uit het betreffende land. De kinderen maken kennis met bijvoorbeeld Njandi, Leon of Saman. Deze karaktertjes laten een stukje van hun land zien: hoe ze naar school gaan, wonen, leven en reizen.

Naast het lespakket krijgen de scholen een bezoek van een  Game Guide van Kids Moving the World  aangeboden. Het is de bedoeling dat deze na de voorbereidende lessen in de klas komt. De  Game Guide  zal met de klas enkele aspecten van het lespakket verder uitwerken door middel van een spel. In het spel ligt de nadruk op het prikkelen van de leerlingen om na te denken over problemen, situaties van verschillende kanten te bekijken en met oplossingen te komen.

 

GROEP 5-6
De klas wordt in groepjes verdeeld. Elk groepje is de baas van één dorp. Samen moeten ze in dat dorp werken aan de verbetering van onderwijs, schooleten, gezondheid, handel en landbouw. De kinderen in één groepje spelen dus samen met elkaar, niet tegen elkaar.

GROEP 7-8
De klas wordt in groepjes verdeeld. Elk groepje is de regering van een regio met drie dorpen. Samen moeten ze in die regio werken aan de verbetering van onderwijs, gezondheid, voedsel en transport. De kinderen in één groepje spelen dus samen met elkaar , niet tegen elkaar.

SPEL

 

DOWNLOAD MATERIALEN

Download extra materialenActies

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malawi Groep 1-4

Module Malawi

 

LESPROGRAMMA

Dit lesprogramma start met een eerste kennismaking met het land Malawi. Meer specifiek richt de module zich op bewustwording van kinderen in Nederland over de situatie van leeftijdgenootjes in Malawi. Voor de groepen 1-4 zijn voorleesverhalen geschreven met een aantal prachtige vertelplaten. In de verhalen komen thema’s aan bod zoals wonen, voedsel, dieren, spel, school en omgeving.

GROEP 1-2
In groep 1-2 maken de kinderen kennis met Mkoko, een aapje uit Malawi. Hij speelt samen met twee kinderen een rol in het verhaal en in de verwerkingsactiviteiten die worden aangeboden. In de gastles vertelt de Game Guide hoe het verhaal afloopt én hij maakt samen met de kinderen iets bijzonders voor Mkoko.

GROEP 3-4
In groep 3-4 ontmoeten de kinderen Munda, een jongen uit Malawi. Munda en zijn gelukssteen spelen een rol in het verhaal en de verwerkingsactiviteiten die worden aangeboden. In de gastles maken de kinderen kennis met de baobab boom die in Malawi groeit. Samen met de Game Guide ontdekken de kinderen hoe deze boom eruit ziet en wat deze boom zo bijzonder maakt.
 
LESKIST

 

DOWNLOAD MATERIALEN

Download extra materialen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malawi Groep 5-8

Module Malawi


LESPROGRAMMA 

Dit lesprogramma is gericht op bewustwording van kinderen in Nederland over de situatie van leeftijdsgenootjes in Malawi. Kinderen gaan actief aan de slag met praktische opdrachten uit de Kids Kist.

 

GROEP 5-6
De klas wordt in groepjes verdeeld. Elk groepje vertegenwoordigt een dorp in Malawi. De kinderen uit de verschillende dorpen ontmoeten elkaar op school. De kinderen brengen iets mee dat specifiek is voor het eigen dorp. Dit wordt voorbereid met behulp van praktische opdrachten. De meegebrachte voorwerpen of tradities worden met elkaar uitgewisseld.

GROEP 7-8
De klas wordt in groepjes verdeeld. Elk groepje vertegenwoordigt een dorp in Malawi. Ieder groepje maakt een beeldimpressie van de specifieke kenmerken van het eigen dorp. Deze informatie wordt uitgewisseld met de andere groepjes zodat een overeenkomsten en verschillen tussen dorpen in Malawi duidelijk worden.

Elk dorp heeft specifieke eigenschappen en de dorpen moeten met elkaar samenwerken om tot een goed eindresultaat te komen.

LESKIST

 

DOWNLOAD MATERIALEN

Landkaart Malawi.pdf

Landkaart Nederland.pdf

 Inschrijven

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoorn van Afrika

LESPAKKET

Het lesmateriaal gaat over de humanitaire noodsituatie in de Hoorn van Afrika vanaf de zomer van 2011. In de lessen krijgen de kinderen informatie over de situatie in de Hoorn van Afrika en maken de kinderen kennis met het werk van het World Food Programme (WFP) in dit gebied.

Het lesmateriaal wordt aangeboden op vier niveaus. Voor groep 7/8 is ook engelstalig lesmateriaal beschikbaar. Ieder niveau heeft een eigen thema. Het thema bestaat uit een voorleesverhaal met enkele opdrachten. Voor elk thema is lesmateriaal beschikbaar voor ongeveer 60 minuten. Dit kan worden uitgebreid door bijvoorbeeld de inzet van fotomateriaal van onze website.

 Groep 1/2 - thema Transport

Voor groep 1-2 is het thema Transport gekozen. In dit thema maken de kinderen kennis met verschillende transportmiddelen die worden ingezet om hulpgoederen zoals voedsel op de juiste plek te krijgen. Het thema bestaat uit een voorleesverhaal met enkele opdrachten. 


Groep 3/4 - thema Vluchtelingenkamp

Voor groep 3-4 is het thema Vluchtelingenkamp gekozen. In dit thema krijgen de kinderen informatie over het dagelijks leven van vluchtelingen in een vluchtelingenkamp. Het thema bestaat uit een voorleesverhaal met enkele opdrachten.


Groep 5/6 - thema Voedselhulp

Voor groep 5/6 is het thema Voedselhulp gekozen. In dit thema krijgen de kinderen informatie over ondervoeding en verschillende soorten voedselhulp. Het thema bestaat uit een voorleesverhaal met enkele opdrachten. 


Groep 7/8 - thema Hoorn van Afrika

Voor groep 7/8 is het thema Hoorn van Afrika. In dit thema krijgen de kinderen informatie over oorzaken en achtergronden van de humanitaire noodsituatie in de Hoorn van Afrika. Het thema bestaat uit een verhaal met enkele opdrachten.
 

Aanbevelingsbrief van WFP

Josette Sheeran, directeur World Food Programme ondertekende een speciale aanbevelingsbrief voor deze actie. Zij roept alle scholen op om mee te doen. Josette: “Het WFP ondersteunt deze actie van harte. We hopen dat het zal helpen om de honger te stoppen”. Bekijk de aanbevelingsbrief
  

Wij hopen dat uw school óók mee gaat doen!