Klimaatverandering

Planet Me

Planet Me Groep 5-8

 

LESPROGRAMMA

Het klimaat verandert, daar zijn wetenschappers het wel over eens. Door het broeikaseffect stijgt de temperatuur op aarde. Maar wat is het broeikaseffect precies?
En wat zijn de gevolgen van de temperatuurstijging op aarde? Het scholenproject rondom de Planet Me Game laat kinderen spelenderwijs begrijpen wat klimaatverandering is en hoe zij hier zelf een rol in kunnen spelen. Het project bestaat uit een lespakket en een gastles met een spel en wordt gratis aan basisscholen in Nederland aangeboden.


Het lespakket bestaat uit drie voorbereidende lessen. In de lessen neemt Oscar de ijsbeer de kinderen mee op ontdekkingstocht over onze planeet. De kinderen leren wat het broeikaseffect is, wat oorzaken en gevolgen hiervan zijn en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een oplossing. Energiegebruik is de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect. Maar dit is niet het enige milieuprobleem op aarde. Om dit inzichtelijk te maken wordt in het lespakket Ons Gewicht gebruikt. Ons Gewicht is een maat voor onze belasting op de aarde. Het bestaat uit drie factoren: energiegebruik, vervuiling van water/ lucht en grondstoffengebruik. Na de voorbereidende lessen spelen de kinderen als afsluiting de Planet Me Game.

Het lespakket bestaat uit:
Handleiding en leerlingenboekje groep 5-6
Handleiding en leerlingenboekje groep 7-8


Vrijwillige actiecomponent
Oude mobieltjes inzamelen 
In het Planet Me project krijgen de kinderen de kans om zelf iets goeds voor het milieu te doen door zelf oude mobiele telefoons in te zamelen. Voor deze actie werkt Kids Moving the World samen met Closing the Loop Foundation. Closing the Loop is een stichting die zich inzet om zoveel mogelijk oude mobieltjes in te zamelen en ze een tweede leven te geven of op een verantwoorde wijze te recyclen. De opbrengst gaat naar het WFP(World Food Programme) en partners van Closing the Loop. 

Game Guide
De Planet Me Game wordt begeleid door een Game Guide. De Game Guide is een vrijwilliger van Kids Moving the World die wordt geselecteerd en getraind om een gastles in de klas te geven. De Game Guide neemt de Planet Me Game mee naar school en zal de afsluitende spelles samen met de leerkracht begeleiden.

SPEL

DOWNLOAD MATERIALEN

Extra materialen

Inschrijven