Schoolfeeding

Milan heeft vandaag een spreekbeurt over het Wereldvoedselprogramma (WFP).
Hij heeft net verteld over het noodhulpprogramma van het WFP...

Jennifer steekt haar vinger op. Milan knikt naar haar. "Ik heb gisteren op het jeugdjournaal een stukje gezien over Sudan", vertelt Jennifer. Andere kinderen knikken, die hebben het ook gezien! "Dat klopt", zegt Milan. "Er wordt gevochten in Sudan en daardoor moeten de mensen vluchten". Het gaat goed, denkt Milan bij zichzelf. Vanmorgen was hij nog erg zenuwachtig. Zouden de andere kinderen het wel een goed onderwerp vinden?

Nu gaat hij vertellen over een ander programma van het WFP: Schoolfeeding. "Letterlijk vertaald betekent dat Schooleten", zegt Milan. Hij vertelt dat veel ouders te arm zijn om voor voldoende voedsel te zorgen. "Het WFP geeft kinderen op school een maaltijd. Met een lege maag is het namelijk moeilijk om je te concentreren". Salima steekt haar vinger op. "Waarom geeft het WFP dan geen eten aan de ouders?", vraagt ze. "Dat is een goede vraag", zegt Milan, "Ik zal het proberen uit te leggen".

"Het WFP wil ouders stimuleren om hun kinderen naar school te sturen. Ze krijgen dan een goede maaltijd en hebben minder honger. Omdat ze naar school gaan, leren ze ook lezen, schrijven en rekenen". De vinger van Salima schiet weer omhoog. "Net als wij dus. Ik wil later in een winkel gaan werken" zegt ze. "Precies", vult meester Tim aan. Dus als de kinderen naar school gaan, krijgen ze niet alleen eten, maar krijgen ze ook een opleiding, net zoals jullie". Milan kijkt even naar meester Tim en vervolgt: "Ja, en dan kunnen ze later werk kiezen waarmee ze genoeg verdienen om eten te kunnen kopen".