Wereldburgerschap

 

Visie

Wij geloven dat we door kinderen bewust te laten kijken naar hun directe en indirecte omgeving, zij zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers en dat zij uiteindelijk zullen bijdragen aan een samenleving waarin ruimte is voor verschillende leefwijzen en visies. Wij vinden dat bedrijven/organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid effectief kunnen vormgeven door actieve participatie in dat proces en dat zij kunnen leren van de omgang met kinderen.

 

Missie

Wij willen samen met onze partners bij zoveel mogelijk kinderen bewustzijn creëren omtrent een aantal belangrijke wereldvraagstukken zoals honger, armoede, gezondheid, samen leven en duurzaamheid. Hiermee dragen wij bij aan bewuste wereldburgers die met meer begrip voor elkaar samen leven. Wij ambiëren bij zoveel mogelijk medewerkers van onze partners bewustzijn van en betrokkenheid bij deze maatschappelijk relevante activiteit van hun bedrijf/organisatie te creëren.

 

Rol van de organisatie

KMtW is een intermediair, die scholen en bedrijven met elkaar in contact brengt om met attractieve, professionele en educatieve programma’s, en met behulp van de actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers van de partners, bewustzijn te creëren bij kinderen op de basisschool, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan hun wereldburgerschap.