Vraag en aanbod

Elk schooljaar volgen heel veel enthousiaste scholen onze lesprogramma's. Vaak doen op een school meerdere groepen mee.  Helaas moeten wij elk schooljaar ook groepen teleur stellen. De Stichting heeft op dit moment onvoldoende vrijwilligers om aan de vraag vanuit de scholen te voldoen. Wij werken hard aan een oplossing!