Game Guides gezocht!

 
Wat doet Kids Moving the World? 
Stichting Kids Moving the World (KMtW) richt zich op het creëeren van bewustwording van kinderen in Nederland ten aanzien van bepaalde wereldvraagstukken. Dit doet Kids Moving the World met behulp van lesprogramma's voor basisscholen. De lesprogramma's van Kids Moving the World bestaan uit een voorbereiding in de klas met een lespakket en een gastles door een Game Guide. 
 
Wat zijn Game Guides?
Game Guides zijn enthousiaste vrijwilligers die op basisscholen een gastles verzorgen rondom verschillende wereldvraagstukken. Samen met de kinderen worden enkele aspecten van een lesprogramma op een actieve manier uitwerkt. Dit gebeurt in opdracht van de stichting Kids Moving the World bijvoorbeeld met behulp van een interactief bordspel of een leskist. 

Wie zijn onze Game Guides? 
Kids Moving the World werkt met Game Guides die werkzaam zijn bij onze partnerbedrijven en met vrijwilligers. Sinds de start van Kids Moving the World bieden onze partnerbedrijven PostNL, Ricoh en PWC hun medewerkers de mogelijkheid om als Game Guide aan de slag te gaan. Sinds het schooljaar 2013-2014 werkt Kids Moving the World ook met vrijwilligers die zich namens ons inzetten als Game Guide. 

Hoe word je Game Guide? 
Meld je aan via info@kmtw.nl 
 
Wat doet een Game Guide? 
Als Game Guide bezoek je basisscholen en verzorg je als gastdocent een boeiende afsluitende les van het lesprogramma, waar de kinderen nog lang met plezier aan terug zullen denken. Voordat je als Game Guide aan de slag gaat, krijg je een professionele en gedegen training.
Een Game Guide neemt zelf contact op met de school die zich heeft opgegeven voor een lesmodule. In overleg met de school maak je afspraken op welke dag en tijdstip de gastles of -lessen door jou worden gegeven. Kids Moving the World heeft een volledig geautomatiseerd systeem dat Game Guides helpt bij het inplannen van afspraken. Ook beschikt KMtW over een Projectbureau waar gedreven en enthousiaste medewerkers zitten die contact onderhouden met alle Game Guides en aangesloten basisscholen. Het Projectbureau ondersteunt Game Guides bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 
 
Wat moet je als Game Guide in je hebben?
Enthousiasme, durf om voor de klas te staan, interesse in de wereld om je heen en de bereidheid om daarover te vertellen.
 
Wat heb ik er zelf aan?
Door als Game Guide aan de slag te gaan ontwikkel je je op de volgende gebieden:
- Communicatie (spreken voor een groep, afstemmen docent)
- Organisatie (plannen van gastles, voorbereiding, zorg dragen voor juist lesverloop)
- Reflectie (evaluatie terugkoppeling vanuit KMtW na elk bezoek)
- Samenwerken (onderling ervaring uitwisseling onder Game Guides)
- Netwerkmogelijkheden
- Ervaring opdoen in een andere werkomgeving
 
Het is een positieve en enthousiasmerende ervaring door de waardering die je ontvangt van de kinderen. De gastlessen worden elk jaar weer zeer positief beoordeeld door de scholen en leerlingen. Je werkt met professionele lesmaterialen.
 
Ontvang ik een vergoeding?
Vrijwilligers van KMtW kunnen hun reiskosten declareren. Vrijwilligers die dit schooljaar nog minimaal 20 à 25 gastlessen verzorgen, ontvangen een speciale onkostenvergoeding.
Ben je werkzaam bij één van onze partnerbedrijven? De mogelijkheden voor een reiskostenvergoeding verschillen per partnerbedrijf. Bij aanmelding zullen we je hierover meer vertellen.
 
Hoe vaak geeft een Game Guide les?
Vrijwilligers van KMtW die als Game Guide werken, zetten zich in om zoveel mogelijk gastlessen per schooljaar te geven (minimaal zeven). Game Guides van partnerbedrijven bezoeken per jaar zo'n zeven groepen. Het lesgeven gebeurt met behulp van een interactief bordspel of een leskist. Een les duurt ongeveer 1,5-2 uur.
 
Om welke leeftijdsgroepen gaat het?
De lessen worden gegeven aan alle groepen op de basisschool.
 
Hoe word ik als Game Guide voorbereid op zo'n bezoek?
Je wordt getraind om basisschoolleerlingen op een ontspannen manier kennis te laten maken met een thema. Na de trainingsdag kun je een keer meelopen met een ervaren Game Guide. Daarna kun je zelf aan de slag.
 
Hoe ziet zo'n training eruit?
De duur van de training is afhankelijk van het thema. Tijdens het eerste deel van de training leer je meer over Kids Moving the World, de aanpak en de didactische vaardigheden die je nodig hebt. Het tweede deel richt zich meer specifiek op de inhoud van de afsluitende les. Na de training ontvang je de materialen die je nodig hebt bij het Game Guiden.
 
Waar worden de trainingen gegeven?
Veelal worden onze trainingen gegeven op ons kantoor in Utrecht. 
  
Is mijn aanmelding als Game Guide vrijblijvend?
Nee. Scholen melden zich aan voor het lesprogramma, en we moeten ervoor zorgen dat de lessen daadwerkelijk gegeven kunnen worden. Wij investeren in Games Guides door de begeleiding en trainingen beschikbaar te stellen. Daarom verwachten we dat je op de training aanwezig bent en per schooljaar minimaal 7 groepen bezoekt.
Een vrijwilliger van KMtW dient voor het daadwerkelijk geven van gastlessen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), profiel onderwijs, te overleggen. De kosten hiervan worden door ons vergoed. 
 
Hoe worden de afspraken met scholen gemaakt?
Als Game Guide krijg je via internet toegang tot een planningssysteem waarin je zelf je afspraak met de school kunt vastleggen.
 
Wie steunen Kids Moving the World?
Kids Moving the World is een professionele stichting die wordt ondersteund door 3 partners: PostNL, PWC en Ricoh. De organisatie heeft een eigen projectbureau met een team van gedreven medewerkers. Jaarlijks trekken zo'n 170 Game Guides het land in om basisscholen te bezoeken. Al meer dan 440.000 kinderen in Nederland maakten kennis met de professionele lespakketten van Kids Moving the World.
 
Heb je interesse om Game Guide te worden?
Stuur dan een mailtje naar info@kmtw.nl 

Werving vrijwilligers
Kids Moving the World zoekt vrijwilligers via diverse organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. Online vrijwilligerswerk biedt een overzicht van alle belangrijke organisaties met vrijwilligerswerk: Zoek vrijwilligerswerk via http://www.onlinevrijwilligerswerk.nl.